sobota 1. srpna 2009

Atentát na bohyni lásky

Před první světovou válkou zuřil v Anglii litý boj o volební právo pro ženy mezi sufražetkami a vládou.Bojovné sufražetky nebyly ve volbě svých prostředku nikterak choulostivé.Všeobecné rozhořčení však zbudilo,když jedna s jejich vůdkyn,Mary Richardson,si zvolila za cíl své útočnosti vzácné umělecké dílo londýnské National Gallery.Museum tehdy získalo jedno z nejkrásnějších děl Velazquezových,Venuši se zrcadlem.Nádherná,v plném rozkvětu své krásy ležící ženská postava budila obdiv všech návštěvníků musea.Mary Richardsonová se vplížila do obrazárny ozbrojena sekyrkou a začala jako šílená sekat do sněhobílých zad bohyně.Sufražetka byla zatčena.Při výslechu prohlásila-Chtěla jsem zničit obraz nejkrásnější ženy s mytologie,abych protestovala proti vládě,která se snaží zmařit nejkrásnější charakter naší doby,sufražetku Emilii Pankhurstovou.Restaurátoři musili vynaložit všechno své umění,aby přivedli opět do pořádku napolo rozdrásaný obraz.