neděle 9. května 2010

Den švýcarské gardy

6.květen se ve Vatikánu označuje jako den švýcarské gardy. Byla založena v roce 1506 a je považována za nejstarší pravidelnou vojenskou jednotku na světě. Papež Julius II velmi potřeboval armádu na kterou by se mohl spolehnout .Vybral si ji se švýcarských vojáků, kteří sloužili v té době v mnoha evropských zemích a byli považováni za nejlepší vojáky v Evropě.
V současné době se garda skládá ze 110 lidí, oficiální jazyk stráže je němčina.
Všichni musí být oddaní katolíci, mají středoškolské vzdělání a prošli povinnou 4-měsíční vojenskou službou.
Letos 6.května, stejně jako každý rok,rekruti slavnostně skládají přísahu věrnosti papeži. To se děje na dvoře sv. Damasuse, nebo na některém z dalších uzavřených nádvoří Vatikánu, což umožní přístup jen velmi úzkému okruhu osob, většinou jen příbuzným stráží.