neděle 22. května 2011

Svatba ve stopách Sissi

Před zraky evropské aristokracie a šlechty si 18.řijna 1997 řekli své ano vnuk posledního rakousko-uherského císaře Karla I. a jeho nevěsta Eilika von Oldenburg .Před Svatoštěpánskou katedrálou v Budapešti je tehdy vítalo přes 2000 lidí.

Svatební šaty nevěsty měly přes dva metry dlouhou vlečku,25-letou Eiliku vedl k oltáři její otec Johann. Svatební závoj nevěsty je dědictví rodiny, její prababička ho měla již při své svatbě v roce 1896.Mezi hosty byli mimo jiné, král Hassan z Maroka, monacký princ Albert, princ Felipe Španělský, princ Laurent z Belgie a členové domu Hohenzollernů, Lichtenštejnu, Windisch-Graetzu, a 70 Habsburgu a Oldenburgu.Po církevním snatku šli novomanželé ve stopách staré monarchie v Maďarsku. Po civilním obřadu na radnici v Gödöllö navštívili zrekonstruovaný zámek oblíbený císařovnou Alžbětou Rakouskou.