čtvrtek 29. dubna 2010

Trochu pozapomenutý klenot

V Českém Dubu v podzemí bývalé Johanitské komendy se při vykopávkách v roce 2001 našel mezi hroby johanitských mnichů unikátní hrob ženy pochované kolem roku 1350 spolu s dvojramenným zlatým křížem na prsou.Na jeho přední straně je několik drahokamů a socha Krista a na druhé straně jsou emaily které skrývají ostatky s Kristova kříže.Tyto ostatky se dostávaly do Evropy díky svaté Heleně která údajně našla kříž na kterém byl ukřižován Kristus.O pár let později se k objevenému kříži začali scházet poutníci a snažili se odnést si kousek s tohoto kříže.Někteří si tyto kousky ukládali do podobných křížů jako byl ten z Českého Dubu.Příběh tohoto kříže začíná 5.srpna 2003,kdy probíhal v areálu komendy archeologický výzkum.Skoumala se zde řada hrobů v jižním zaniklém ambitu johanitské komendy v chodbě která obklopovala rajský dvůr.Mezi celou řadou pohřbených johanitů bez nálezů došlo toho dne k unikátnímu nálezu,na prsou ženy které bylo 40-50 let v koženém pouzdře ležel 27 centimetrový dvouramenný zlacený kříž posázený imitacemi skleněných kamenů a baltských jantarů,na přední straně je korpus Krista a na zadní straně jsou dva emailové uzávěry.Po třech letech restaurování se objevily první poznatky se zkoumání tohoto skvostu.Kříž vznikl kolem roku 1200 v západní Evropě.Dříve se tyto kříže vyráběly v Byzanci a do Evropy se dostávaly s křižáckými výpravami.Předpokládá se že tento kříž vlastnila severočeská šlechta,a tou šlechtou v této době nemohli být nikdo jiný než Markvartici.
s kterých pak později vznikly jednotlivé větve pánů z Valdštejna,z Lemberka atd.Tato žena byla s tímto křížem který měl tehdy 150 let,pohřbena kolem roku 1350.Nebyla to řeholnice,johanité byli totiž mužský řád.Johanité ale měli zavedenu praxi konfraternity,to znamená řadového spolubratrství pro mimořádné zásluhy šlechty a z prostředí této komendy dokonce víme že v 60-tých letech čtrnáctého století získal tuto konfraternitu Mikuláš z Lemberka se svojí manželkou,takže můžeme předpokládat že se jednalo o šlechtičnu Markvartičnu,protože tak vzácnou věc si sebou do hrobu nemohl nikdo jiný.Pak je tu ještě jedna věc pohřbít v mužském klášteře ženu a ještě s takovou cennosti je něco naprosto vyjímečného.A když vememe že se to stalo u johanitů,tedy řádu budovaného na vojenské principu kde o všem rozhodoval zemský převor který sídlil od roku 1169 v Praze.To znamená že tento kříž zde nemohl být vložen jen tak mimochodem a když víme že tento hrob je z roku 1350 a vyjímku musel udělit pražský zemský převor jsme pomalu doma.A ted hádejte kdo v té době převorem byl,byl jim od roku 1337 do roku 1366 Markvartic Havel z Lemberka.To znamená že uděloval vyjímku své vlastní příbuzné do komendy kterou založil nejspíš jeho vlastní dědeček.Tedy taková malá protekce.Českodubský kříž je téměř stejně vzácný jako korunovační klenoty,vždyt takových křížů je u nás jen pár,dobře známý je Závišův kříž,další kříž dovezl s Alsaska Karel IV,ve Svatovítském pokladu se ještě dochoval tzv.Nostický plenář.