neděle 1. ledna 2012

Greensleeves-písen pro Annu Boleynovu.

Greensleeves je krásná Anglická lidová písen,jejiž autorství je mnohými přisuzována Jindřichu VIII,který ji měl složit pro Annu Boleynovu,tato legenda zřejmě ale není pravdivá,nebot tento hudební styl se používal v Anglii až za doby alžbětinské.Poprvé byla publikována ve sborníku Londons stationers company v roce 1580.Žádný exemplář se ale nedochoval.Ale soudí se že tato melodie byla v XVI.a XVII.století už byla známá po celé zemi.

Žádné komentáře: