sobota 11. října 2008

Eugen Ketterl- Paměti komorníka císaře Františka Josefa I.


Komorník Eugen Ketterl byl synem vídeňské rodiny, jejíž příslušníci byli osvědčenými sluhy ve šlechtických domácnostech. Po smrti svého otce a krátké službě u venkovského statkáře se stal Eugen Ketterl pánem nad císařovými uniformami, kalhotami a kabáty, nad jeho ranní toaletou a nočním spánkem. Komorník Ketterl podrobně popisuje císařovy jídelní zvyklosti, z nich vychází mocnář jako mimořádné střídmý a osobně skromný muž. Ostatně Ketterl se dostal do císařské služby až v letech panovníkova stáří, kdy se osobní vlastnosti měnily ve vlastní karikaturu. Obdivný a láskyplný vztah mladého komorníka ke starému mocnáři některé bizarní detaily nechtěně zvětšuje, ale hlavně poskytuje intimní a místy až dojemný osobní portrét císaře, s nímž odešla celá jedna epocha. http://rapidshare.com/files/133025958/Ketterl_Pameti_komornika_cisare_Frantiska_Josefa_I.part1.rar.html http://rapidshare.com/files/133025959/Ketterl_Pameti_komornika_cisare_Frantiska_Josefa_I.part2.rar.html

Žádné komentáře: