sobota 25. října 2008

Markýza de Pompadour
Jmenovala se vlastně Jeanne Antoinette Poissonová a byla dcerou pařížského měšťana Francoise Poissona. Ale všichni, kdo znali její lehkomyslnou a záletnou matku tvrdili, že jejím skutečným otcem byl hrabě de Tournehem. V každém případě se tento šlechtic postaral o vzdělání malé Jeanne. Učila se cizím jazykům, tanci, zpěvu, deklamaci, uměla se vybraně chovat, jezdit na koni i vkusně oblékat. Nakonec se také provdala za synovce svého dobrodince pana d´Etioles. Jeanne Antoinette byla vysoká a štíhlá a vynikala jakousi zvláštní nežnou a přitom chladnou krásou. Měla vláčné elegantní pohyby a velké šedomodré oči, krásně vykrojená ústa a zářivě bílé zuby. Ke dvoru krále Ludvíka XV. jí uvedla zkušená intrikánka paní de Tencin. Z obyčejné měšťanské dcerky se brzy stala oslnivá a inteligentní markýza de Pompadour Proslulost madam de Pompadour brzy přesáhla hranice země. Když habsburská monarchie potřebovala ve válce s Pruskem získat spojenectví Francie, obrátil se na ní obratný rakouský diplomat a moravský šlechtic Václav Antonín Kounic. Svým kultivovaným zevnějškem, galantním chováním a všestranným rozhledem na Ludvíkovu metresu mimořádně zapůsobil. Markýza pak už snadno přesvědčila krále o nutnosti francouzsko-rakouského spojenectví. Její podíl na vytvoření tohoto spojenectví ocenila i jinak velmi prudérní Marie Terezie, která této původem neurozené měšťanské dcerce psala dopisy , v nichž ji oslovovala: „Madam, má velmi drahá sestro…“Ale ani této mimořádně krásné a přitom inteligentní ženě se nevyhnula nepřízeň davu. Přes všechno, co pro svou zemi vykonala, na ni ulpěla pomluva, že vlastní rozmařilostí přivedla Francii do zkázy. Svou roli samozřejmě vykonala i závist. Vždyť markýze se podařilo nashromáždit majetek odhadovaný na dvacet miliónů zlatých franků. Nakonec tato nejslavnější milenka Ludvíka XV. zemřela 15. dubna 1764 v necelých 43 .letech uprostřed přepychu, který za svůj život nashromáždila. Jako oficiální příčina smrti bývá uváděna tehdy nevyléčitelná tuberkulóza. Někteří historikové se domnívají, že opravdovou příčinou skonu markýzy de Pompadour byl syfilis.

Žádné komentáře: