pátek 23. ledna 2009

Anna Boleynová 2 část.

Jindřich VIII-1536
Anna Bollein Queen -Hans Holbein

Jindřichova snaha docílit rozvodu s Kateřinou nebyla zatím úspěšná,rozvodový proces měl být přesunut do Říma.Jindřich i Anna byli velmi rozzuření.Jindřich se zatím aspoň mohl chovat k Anně královsky,dal ji peníze,šaty,luxusní ubytováni.A v prosinci 1529 dal Anně dokonce přednost před vlastní sestrou.Anna tím byla vlastně uznána za jeho manželku.Jindřichovou ženou a královnou však byla stále Kateřina.Po celou dobu řízení probíhal na dvoře normální život a Kateřina i Anna museli aspoň na oko snášet jedna druhou.Když se Anna dověděla že král po Kateřině stále chce aby mu šila košile,Anna zuřila a žárlila,protože to Kateřině dávalo stále status manželky.Anna se chovala ke Kateřině povýšeně,jedné dvorní dámě řekla že by raději ji viděla viset,než by se ke Kateřině chovala jako ke své paní. Na dvoře se dařilo díky Jindřichově vlivu a Anninu ostrému jazyku udržet věci pod kontrolou,ale v krajině to bylo jiné,tady byla oblíbená Kateřina,stály za ní především ženy o Anně se vyjadřovaly jako o zlatokopce,čarodějnici a kacířce.Z neoblíbenosti se vypořádala tak že si za své heslo vybrala výrok-Kdo chce,at si stěžuje.Pro svou neoblíbenost se však stala příliš závislou na Jindřichově lásce a podpoře.V podstatě to byl mocný Tudorovský král,který se dostal do nejslabší pozice,uvězněny mezi těmito dvěma ráznými ženami.Zatímco rozvodové jednání v Římě vázlo,došlo v Londýně k několika pokusům přimět Kateřinu k souhlasu s rozvodem.Kateřina to odmítala a Anna na oplátku nechtěla z Jindřichem plně intimně žít,dokud nebude jisté že bude jeho ženou.Anna nezískala je Jindřichovo srdce,ale začala získávat i intelektuální převahu.Už déle se zajímala o nové náboženské myšlenky a uvědomila si jak by ji mohli pomoci s její tísně.Dala Jindřichovi novou Tindellovu knihu-Poslušnost křestana.Podle ní moc v církvi nenáleží papeži ale králi.Jindřich ju četl z entuziasmem.Pod tlakem Jindřicha udělilo v roce 1531 Anglické duchovenstvo zákon,který mu dával nejvyšší moc v církvi jaká byla tehdy možná.Anna byla nadšena.Jako hlava církve si mohl sám povolit rozvod.V červnu král Kateřinu vypověděl z dvora,po 22 letech manželství se s ní ani nerozloučil.Ale i přes tyto kroky Jindřich stále doufal že mu papež rozvod povolí.Nakonec si ale uvědomil že se bude muset vzepřít Římu.Na to potřeboval podporu francouzského krále Františka I.Měli se setkat v Calais a Jindřicha měla doprovázet Anna,aby ji dodal lesku,povýšil je na markýzu s Pembroke.Na přímí rozkaz Jindřicha musela dokonce Kateřina předat Anně šperky náležejí královně.Jindřicha a Annu zdržela v Calais velká bouřka a je téměř jisté že tehdy Anna poprvé Jindřichovi dala.Měla 32 roků a dočkala se svatby,v té době už byla těhotná.Svatbu a těhotenství se snažili udržet v tajnosti dokud se nevyřeší rozvod.

Žádné komentáře: