úterý 27. ledna 2009

Anna Boleynová 5 část.

Anna Boleynová v Toweru
Thomas Cromwell

list Anny Boleynové


Králův ministr Thomas Cromwell králi rozuměl.Anny se bylo třeba zbavit,král se chtěl znova oženit a pokusit se zplodit syna.Další rozvod byl nemožný,bylo potřebnější radikálnější řešení.Cromwell zasáhl Annu na tom nejslabším místě,obrátil proti ní její slavný sexepail .Nejdříve Cromwell rychle vypráznil své pokoje v Greenwitch a nastěhovala se tam Jana Seymourová,bylo to oznámení,že Jana je ted královou oficiální milenkou.Annina pozice byla stále zranitelnější,pět dní poté dostal Janin příbuzný vyznamenaní,původně určené pro Annino bratra.Anna byla Angličanka a to znamenalo že v cizině neměla žádného mocného ochránce na kterého by se obrátila.A jak už věděla,Jindřichová láska se rychle mění na nenávist.Cromwell začal slídit po způsobu jak zaútočit na Annu.Protože život okolo Anny byl vždycky bujný,rychle našel to co hledal.Anna byla obviněna z cizoložství, velezrady a dokonce i z krvesmilstva se svým vlastním bratrem Georgem Boleynem. Nevěry se údajně měla dopustit s královým přítelem Norrisem a houslistou Markem Smeatonem. Konal se soud, ve kterém zasedal mimo jiných i Annin strýc vévoda z Norfolku. Anna prý tohoto intrikána nesnášela. Ale teď už ztratila na krále veškerý vliv. Byla uvězněna v Toweru a nemohla doufat v nějakou záchranu, protože proces s ní řídil králův hlavní ministr Thomas Cromwell. Její údajný milenec Mark Smeaton nevydržel hrozné mučení a přiznal se ke všemu, co po něm chtěli. Norris byl odolnější, ale stejně mu to nepomohlo. Stejně tak její bratr George Boleyn se k ničemu nepřiznal. U soudu už věděl, že nemá co ztratit. Měl několik mocných nepřátel a mimo jiné mu hodně přitížila výpověď jeho vlastní ženy lady Rochfordové, která ho milovala a žárlila na Annu, protože George měl sestru mnohem raději než ji. Netušila, jaký její čin bude mít následky… George byl obžalován z krvesmilstva. U soudu mu předložili otázku tak delikátní, že se ji nikdo ze soudců neodvážil vyslovit, a proto musela být napsána na papíře. George ji klidně přečetl nahlas. Týkalo se to toho, zda se někdy bavil se svou sestrou o tom, že příčina, proč nemůže mít král zdravého syna, je v něm. (tedy v podstatě, jestli je skoro impotentní) George sice odpověděl, že ne, ale král se přesto velmi rozzuřil, když se dozvěděl, že si dovolil číst takovou věc nahlas. George Boleyn byl nakonec odsouzen k trestu stětí hlavy stejně jako Norris. Mark Smeaton, protože byl neurozený, byl pověšen. Ani Annin proces nedopadl lépe. Byla odsouzena za vlastizradu, cizoložství a krvesmilstvo, přestože se k ničemu nepřiznali a v podstatě proti ní měli jen výpověď Marka Smeatona vynucenou na mučidlech. Byla odsouzena k trestu smrti. Buď stětím nebo upálením, podle vůle krále. Král se k Anně zachoval milosrdně a ušetřil ji smrti upálením. Dokonce splnil její poslední přání, aby nebyla sťata po anglickém způsobu sekerou, ale po francouzském mečem. Dokonce se kvůli tomu musel povolat kat až z Calais… Poprava byla určena na 19. květen 1536. Na popravišti se Anna Boleynová rozloučila se světem slovy: "Nejsem zde, abych vám kázala, ale abych zemřela. Modlete se za krále, neboť je to dobrý člověk a ke mně se vždycky choval tak vlídně, jak jen to bylo možné. Z dcery prostého šlechtice mě povýšil na markýzu, z markýzy na královnu, a protože vyššího postavení už nemůžu tady na zemi dosáhnout, uděluje mi korunu mučednickou. Nikoho neobviňuji, že zavinil mou smrt, ani soudce, ani nikoho jiného, neboť jsem byla odsouzena po právu této země a umírám dobrovolně. Modlete se za mě. Bože, smiluj se nad mou duší. " Poté jí kat usekl jediným úderem hlavu. Anna Boleynová byla uložena k poslednímu odpočinku v kapli sv. Petra.

Žádné komentáře: