neděle 8. března 2009

Anna de Cleve 4.část


Jindřich se začal vyjadřovat jasněji 10 července Cromwella zatkli a převezli do Toweru,byla to Jindřichova pomsta,že ho nutil vzít si Annu,Za několik dní byl Clevsky vyslanec povolán k Anně,která mu s pláčem řekla,že dostala příkaz opustit palác.Události nabraly bez Annino přičinění Prudký spád,Jindřich se rozhodl zbavit se jí a vzít si krásnou Kateřinu Howardovou.29 července začaly přípravy na proces o zrušení manželství,byly dva způsoby jak manželství zneplatnit,první byla předmanželská smlouva mezi Annou a vévodou z Lotrinska,druhou bylo nenaplnění manželství-to však bylo těžko dokázat.Začalo se se shromažďováním důkazů.Královniny dvorní dámy začali podle příkazů vyzvídat u  Anny jestli není těhotná,když jím řekla že ne,usoudili že manželství nebylo naplněné,Anna jim řekla,když král přijde večer do postele,políbí ji a řekne dobrou noc drahá,ráno když se vzbudí ,opět ji políbí a řekne dobré ráno drahá a to je vše co se mezi nimi děje.Anna si ještě v 25 letech myslela,že když ji muž políbí,může otěhotnět.6 srpna vyslal Jindřich posly k Anně aby dala formální souhlas s procesem,Anna se z toho sesypala.Bylo to poprvé co slyšela slovo rozvod.Její odpověd byla ne.Anna sama požádala o předložení dokumentů o Lotrinské předmanželské smlouvě,a když ji ignorovali,sama šla žádat důkazy za Jindřichem.Jindřich jen řekl,aby mu neposílala takové vzkazy.Bez důkazů a bez právního zastupování byla Anna bezmocná.7 srpna začal proces a běžel velmi rychle,už devátého soud vyhlásil,že manželství nebylo naplněné,tedy vlastně ani neexistovalo a tedy není královnou a zároveň vyhlásili,že od ted nebude titulovaná jako manželka,ale jako sestra krále.Sestra krále byla taková vějička na Annu,podle Jindřicha měla mít přednost před všemi kromě krále a jeho manželky a dětí,dostane dva velké paláce,vysoký roční příjem a početné služebnictvo,Anna ted zachovala chladnou hlavu a snažila se s toho vytěžit co mohla.Jako podmínku si však Jindřich dal,že napíše svému bratru vévodovi oficiální verzi a že její korespondence s příbuznými bude podléhat kontrole,Anna se tomu snažila vyhnout,ale marně.Stala se královou sestrou s paláci,půdou a penězma,ale za cenu ztráty vlastní rodiny,a za měsíc měla Anglie novou královnu.

Žádné komentáře: