čtvrtek 5. března 2009

Sergej Prokudin-Gorskij


Narodil se v Muromy,nedaleko Vladimiru v Rusku.Vystudoval chemii a jeho spolužákem byl později slavný Mendělejev.V letech 1902–1904 pracoval v Miethově laboratoři v Německu a plně si osvojil techniku Dreifarbenphotographie nach der Natur. Poté zasvětil svůj život zdokonalování této technologie a vytvoření sbírky fotografií Krásy Ruska v přírodních barvách.Vybaven temnou komorou ve speciálně zařízeném železničním vagónu, který poskytl car Mikuláš II., dvěma propustkami, které mu zaručovaly vstup do zakázaných oblastí a podporou ze strany úřadů, Prokudin-Gorskij dokumentoval Rusko v letech 1909 až 1915 . Jeho snímky zachycují široké spektrum námětů od středověkých kostelů a klášterů, přes železnice či továrny až po každodenní život a práci všech vrstev ruského obyvatelstva. O své práci pořádal mnoho přednášek s promítáním Z jeho díla se zachovalo množství barevných fotografií z let 1904 až 1916.Prokudin-Gorskij emigroval z Ruska roku 1918. Později jeho rodina přestěhovala do Francie i negativy. Roku 1948 byla sbírka koupena americkou Kongresovou knihovnou. Od té doby je uloženo všech 1902 skleněných negativů ve výborných podmínkách a tvoří největší existující sbírku trojitých černobílých negativů světa.

Žádné komentáře: