sobota 25. dubna 2009

Koruny-koruna Svaté Říše Římské

V tomto seriálu bych se chtěl zabývat jednotlivými korunami jak Evropskými tak i mimoevropskými.Začnu tou po téměř 1000 let nejdůležitější-korunou Svaté Říše Římské.Její původ není zcela objasněn.Neví se zdali nechal zhotovit Otto I (962-973) nebo Konrad II (1027-1039), na toho druhého ukazuje nápis Chuonradus Dei Gratia (Konrad z boží milosti).První písemná zmínka o koruně je záznam Walthera von der Vogelweide o korunovaci Philipa Švábského. Ceremoniál se konal dne 8. září 1198 v Mohuči. Korunovaci tenkrát provedl arcibiskup Burgundský, Aimon z Tarentaise.Od doby korunovace Karla IV v roce 1356 Karel určil v zlaté bule místo korunovace Frankfurt nad Mohanem a odznaky byly uchovávány v císařském hradě v Norimberku (1424-1796). V roce 1796 poslední panovník, který byl korunován ve Frankfurtu nad Mohanem, František II přesunul klenoty do hlavního města Rakouského císařství,Vídně. V době třetí říše klenoty byly opět v Norimberku.Dnes, společně s dalšími korunními regaliemi ji lze nalézt v císařské Schatzkammer - v Hofburgu ve Vídni - oficiálně 'až do příští korunovace císaře německého lidu'. Kromě původní koruny je známo také několik kopii. Jedna je umístěna ve městě, kde byli korunováni císaři ,v Cáchách (Aix-la-Chapelle) v korunovační hale (\ "Krönungssaal \") paláce Karla Velikého. Další repliky jsou v Městském muzeu ve Frankfurtu a v císařském zámku v Trifels.
Císařská koruna je vyrobena z ryzího zlata, ozdobena mnoha drahými kameny a perlami emailovanymi figurálními reprezentacemi. Skládá se z osmi zlatých desek ve tvaru obdélníku s půlkruhovitým zakončením, z nichž jeden nese bohatě zdobený čelní kříž,a jeden nese hřeben bohatě posázený perlami.Koruna symbolizuje odkaz na Starý a Nový zákon. Její Oktogonalní tvar se zdá být narážka na nebeský Jeruzalém. Na čtyřech stranách jsou emailové figurální motivy prezentující Biblické postavy,a to -krále Davida,krále Šalamouna,krále Ezechiaše s prorokem Izajiašem a Ježiše Krista uprostřed dvou andělů.Po bocích koruny jsou z perel utvořený nápisy Chuonradus Dei Gratia a na druhé straně Romanoru(m) Imperator Aug(ustus).

Žádné komentáře: