neděle 19. dubna 2009

Princezna a praporčík - historie poslední lásky velkokněžny Olgy Nikolajevny

třetí část-Zachraň ho paneOsud pomohl Olze,že zatím nemusela opustit rodinu a podle jejích deníků ani její láska k Voronovovi neopadla.Její deník je stále plný milých slovíček spojených se šifrou S.I ve dnech kdy se carská rodina dostala do zajetí Olga píše-Bože zachraň ho.A bůh jako by stal při Voronovovu,vyhýbají se mu kulky světové války,zachránil se jako jeden z mála důstojníků Standartu řezání nosu,zachránil se i při krvavých bojích v Sevastopolu 17. prosince 1917 a v únoru 1918.Všechno přežil se ctí.Vstoupil do dobrovolnické bílé armády,po její porážce,která ho zastihla v Novorosijsku odplouvá na britském křižníku Hanover se svojí ženou do Istanbulu.
Věděl Voronov jaký osud potkal jeho milou princeznu?Samozřejmě,že zvěsti o vyvraždění carské rodiny se dostali i do tábora bílé armády,ale Voronov nechtěl věřit v nejhorší.Ale jak mohl pomoci té,která ho tak milovala.Za ty tři roky se toho hodně změnilo.Z velkokněžny Olgy se stala prostá občanka Ruska.Pokud by jsme na vahách spravedlivosti dali na jednu misku všechny dobré skutky které vykonala a na druhou misku její hříchy,tak ta první by byla pěkně zaplněna,starala se o nemocné a ranění,zbírala dary pro postižené.Na té druhé misce ležel jen jeden hřích-byla carova dcera.V srpnu 2000 ji pravoslavná církev vyhlásila za svatou.Olga byla jednu dobu považována dokonce za budoucí carevnu a to když její otec ležel s tyfem v Levandii a málokdo věřil v jeho uzdravení.Alexej tehdy ještě nežil.Osud si s ní hrál jako kočka s myší,nejdřív jí nabízel ruský trůn,potom rumunský aby nakonec její život skončil její vraždou ve sklepě Ipatějevova domu. 
O pozdějším  osudu Pavla Voronova toho není mnoho známo,z Turecka se přestěhoval do USA,do New Yorku,kde žil v jednom starém domě.Zemřel v 1964 roce ve věku 78 let,a je pochován v klášteře nejsvětější trojice v městečku Jordanville.Olga ho zachránila před zapomněním,vždyť kdo by dnes znal poručíka Voronova,kdyby nebylo jejich lásky.Na hrobě Pavla Voronova stojí ikona Olgy,oni se dnes oba po smrti opět setkali.V Livandii u vchodu stojí náhrobek ve tvaru řeckých sloupů,je na nich socha dívky.Návštěvníci říkají,že když se na ní zadívají,uvidí Olžinu tvář,je to jediný památník dvou rozdělených srdcí. 
žena Pavla Voronova

Žádné komentáře: