neděle 23. listopadu 2008

Poslední den Maxmiliana Habsburského

Maxmilian I Mexický
Jeho manželka Charlotte

Popravčí četaPopravený Maxmilian I


Bylo to 18.června 1867 když generál Korona,předseda vojenského soudu který soudil císaře Maxmilianá mu zdělil,že je spolu s generály Mejiou a Miramanem odsouzen k smrti.Maxmilian požádal soud aby byl ponechán až do vykonání rozsudků spolu se svými spolubojovníky,což mu bylo povoleno.Nikdo k ním nebyl připuštěn kromě abbého Fischera zpovědníka císařova.Všichni tři spolu dlouze rozmlouvali a zpovídali se dlouho do noci,pak císař požádal o papír a černidlo a napsal dva dopisy,jeden německy své matce arcivévodkyni Žofii,druhý francouzsky své manželce Charlottě a předal je biskupovi aby je doručil.Do listu Charlottě vložil kadeř svých vlasů,které mu odstřihla žena žalářníka.O 4 hodině raní nechal sloužit mši svatou a všichni přijali večeři páně.O 7 hodině začala hrát hudba a kapitán Gonzáles vstoupil do kaple.Odsouzeni byli vedení mezi dvěma řadami vojáků,za nimi nesli indiání tři rakve a tři černé kříže,až došli na hřbitovní navrší Maxmilian vytáhl své hodinky,otevřel je a políbil obrázek své ženy.Poté dal hodinky abbému Fischerovi aby je odevzdal jeho ženě a pokud porozumí aby ji řekl,že poslední pohled patřil její podobizně.Poté se tři řady mužů po pěti postavili na 8 kroků od odsouzených.Maxmilian se objal se spolubojovníky.Biskup ještě požádal císaře o odpuštění a smíření pro Mexiko,načež Maxmilian pronesl že odpoušti všem a poté pronesl k popravčí četě,A la disposicion de usted-jsem připraven.Velitel dal povel a zazněla salva.Těla byla uložena do rakví a ihned pochována.Tak skončil Maxmilian Habsburský,mladší bratr Františka Josefa,který se nechal zlákat císařem Napoleonem III k dobrodružství v Mexiku.

Žádné komentáře: