pátek 6. dubna 2012

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA. Janci Flanner. „The New Yorker", New York. 1935

Članek s amerického předválečného listu je o Marii z Tecku narozené 26.května 1867 a zemřelé 24.března 1953-královně Velké Britanie a císařovně Indické od roku 1910-1936 a královně-vdově od 1936 až 1953. Čtyřikrát za oslav stříbrného jubilea královských manželů anglických jela královna Londýnem ve státním kočáře po boku králově na čtyři světové strany — na východ, západ, sever a jih. A z celého světa, z pralesů, moří, pouští a hor sešli se lidé na londýnské chodníky, aby na okamžik spatřili tvář jednoho muže a jeho ženy. Je docela možné, že dnes nikdo doopravdy neví, jak anglická královna vypadá., snad ani sama královna. Neboť po celých 25 let nadlidského sebeovládání vynakládala všechnu energii k tomu, aby potlačila své já. Důsledek toho je její opravdu královské vzezření a postava, skvělá tvář, ozdobená čtvrtstoletou prací a starostmi. Královna je plachá, což byla pro ni velká nevýhoda, zvláště v prvních letech vlády; jsouc plachá jako děcko, propukala ustavičně v slzy (rozplakala se, když po prvé spatřila královnu Viktorii) ; a dnes je stejně plachá jako babička, takže často její ramena sebou nervosně trhnou.. Ať ji to stálo cokoli, nechat se každoročně obdivovat miliony, dokázala to se skvělou důstojností, jež kryje její nepohodlí. Dovede vystupovat vznešeně a půvabně jako herečka, ale není na ní ničeho hereckého.. Má pouze korunu, odvahu a disciplinu. Nikdy nemluví malicherně. Lichocení ji znervosňuje — nechce. nic než stručné ocenění své práce; má, ráda rozumné výroky a sama jich používá. Nikdy neváhá dospět k rozhodnutí, protože nesnese jakékoli plýtvání. Její příbuzní ji nazývají May, nikdy, Mary. Šlechtici ji oslovuji Madame a poddaní Vaše Veličenstvo. její zvědavost je nesmírná. Když jde po prvé na návštěvu nějakého soukromého domu, vždycky jej chce vidět od půdy po sklep. To vede k úzkostlivému čištění všech místností, zvláště kuchyně, neboť královna má, vášnivou lásku hospodyně k moderním hygienickým a úsporným pomůckám . Má pravděpodobně jednu z nejlepších pamětí britské říše. Zná každý kus svých bohatých sbírek čínského porcelánu a ví přesně, kde který stojí; pamatuje se na každou židli v komnatách svých zámků a pohřeší-li některou, ihned ji shání. Pro královnu je to velmi správná vlastnost. Na vesnických slavnostech kdysi tančila twostep s učiteli svých dětí a dodnes zbožňuje tanec. Na neštěstí král nesdílí tuto její zálibu.Královna ráda vypije sklenku shery před obědem a po něm vykouří cigaretu; princ Waleský ji naučil kouřit, ačkoli, dosud je to neoficiální. Když je s králem sama, jedí typicky anglická jídla a král rád pije čaj; nalitý z hliněného čajového hrnku. Má ráda masité paštiky, tvrdé cukroví, čokoládový dort a jahody mimo sezonu. Po obědě, pořádaném letectvem na počest krále, přinesl král, domů královně krásné jihoafrické jahody, dopravené letadlem, které zbyly. Ráno, když je královna sama doma, chodí po komnatách a hodně si hvízdá. Večer po večeři plete svetry pro dobročinné spolky, protože nesnese nic nedělat a král je radiový fanoušek, jímž ona není. Když navštíví s králem nějakou instituci a král mluví příliš dlouho třeba se správnýrni lidmi, nebo tiše kleje před nepravými, šťouchne jej královna nepozorovaně svým slunečníkem a řekne domácky : „Ale Jiří." Když královna Mary nastoupila na trůn , plachá, vážná a nedbale se šatící , nebyla vskutku oblíbena a nestala se oblíbenou až do války. Její otec, vévoda z Tecku, byl chud a v tisku se mnoho psalo o tom„ že „není pozoruhodně královskou osobnosti." Avšak ve čtyřech válečných letech získala si královna svou neočekávanou organisační schopností ženské pomocné práce, dlouhou nemocniční službou a neúnavnou energií, jakož i statečným odporem vůči vojenským úřadům obdivu a úcty a je dnes nejpopulárnější a nejmilovanější osobností Velké Británie. Rozsáhlý ústředni výbor Jejího Veličenstva ovládal po čtyři roky všechnu ženskou placenou práci v Anglii. Provedl přesun milionů žen z mírových do válečných průmyslů. Převzal od armádního ošacovaciho oddělení úkol šíti košile pro celou britskou armádu. Královna ztrávila často tři nebo čtyři hodiny denně ve vojenských nemocnicích, navštěvu-jíc zvláště oddělení se znetvořenými obličeji, kam méně významní návštěvníci se neodvážili pro ošklivost vstoupit. S jedinou společnici ztrávila deset dní ve. Francii a mluvila s každým živým Angličanem v každé polní nemocnici, kterou navštívila. Při žádné ze svých četných funkcí nestála královna stranou,. nýbrž byla středem každé činnosti, kladouc otázky a dostávajíc odpovědi, pracujic jako 'nádeník; pomáhajíc Anglii, byla ve svém živlu. Při uvolnění životní energie v těch čtyřech těžkých letech, vynikl její charakter. Za války jí úpině zbělely vlasy. Avšak její mírová činnost byla skoro stejně energická. V chudých čtvrtích pracovala pro zřízení mateřských poraden a péče o dítě.Jako většina žen, jež nemají moci proti ní bojovat, královna je nesmírně citlivá vůči bídě, zvláště vůči bídnému bydlení. Její kritické poznámky pomohly strhnouti několik nejhorších okresů a královna je proto mi-láčkem chudých.‚Soukromě se tvrdí, že oslava stříbrného jubilea byla nápadem královniným. Rozhodně nebyla v Anglii tradiční, neboť se tam normálně oslavuje jen zlaté jubileum. A král pro ni nebyl, protože je nemocný muž, unavený parádami. Královna je nejodvážnější a nejprozíravější obchodní hlavou celé královské rodiny. Podle názoru britských průmyslníků ona a princ Waleský jsou počítání k nejlepším obchodním prodavačům britské říše. To není správné. Královna představuje dva nejlepší prodavače. „Královniny nákupy," napsal polooficiální list, „jsou jednou z velkých služeb Jejího Veličenstva naší říši." Její nákupy elektrické ledničky pro Buckinghamský palác a moderní kuchyňské hygienické pomůcky pro ostatní královská sídla mají .nesmírnou důležitost pro britské výrobce. Její nákupní výpravy přitahují celé davy do ulic, kde právě nakupuje. Osobně každoročně nakupuje tři plné komnaty Buckinghamského paláce hraček, určených za vánoční dárky,jež jsou určeny pro zaměstnance jejich statků i pro členy rodiny a přátele. A celý rok posílá zlaté svatební dary a ustavičný proud menších dárků za dary, jež denně dostává. Letos na jaře ve věku 68 let prošla io kilometrů mezi stánky při zahájení britského veletrhu a utratila sto liber zvláště za dámské kabelky, jež jsou její vášní .a objednala několik beden australských broskvových jamů pro kuchyň paláce; nakoupila malovánek pro královské vnuky, brože vyrobené z chleba v podobě květů a kopii jubilejního deštníku z roku 1887; a když už byla v těch nákupech, objednala si vánoční lístky pro příští rok, při tom byla ustavičně fotografována a nakonec odcházela svěží jako sedmikrása. Na těchto veletržních výpravách královna unavuje oficiální osobnosti a reportéry, kteří jí chtějí být ustavičně v patách. Ať vypadal jakkoli ten „nový druh vlněného spodního prádla", které koupila pro krále, za chvíli je nosili všichni britští manželé. Když koupila svůj proslulý hnědý kameninový příbor v levném bazáru, sklad těchto příborů byl okamžitě rozebrán chudými hospodyněmi, toužícími míti stejný příbor jako královna. Jeden výrobce novinky, tak zvaného bavlněného atlasu, zjistil, že jeho odbyt vyskočil o 300 procent, jakmile si královna koupila jeho novou látku na šaty. Královna zásadně „kupuje britsky" a naku-povala tak dávno před tím, než byl vymyšlen tento obchodní slogan. Už před 42 lety trvala na tom, že v její výbavě musí každá nitka pocházeti z britských přádelen. Je-li nejlepším prodavačem Britanie, je zároveň jejím nejsvědomitějším konsumentem. Ale kde kupuje královna se staromódní šetrností, tam se hrnou moderní dámy, aby platily daleko vyšší ceny. Anglii se královna vyplatí. Šaty na ukázku, z nichž', si královna vybírá nejvhodnější, přinášejí jí prodavačky velkých závodů do paláce hned po snídani. Nedoprovázejí je žádné manekýnky, jež by mátly úsudek a vkus zákaznice. její Veličenstvo prostě přidrží šaty k sobě a podívá se do zrcadla, jak by jí asi slušely. Při tom má slovo i král. Staré šaty královna dává svým chudším královským příbuzným. Královna se šatí se staromódní delikátností — s lehce napudrovaným obličejem a lehce nabarvenými rty; to všechno je sice úředně popíráno, ale zůstává příjemně viditelno na tváři Jejího Veličenstva. Má tři komorné, které ji oblékají, při čemž se královna chová se spartánskou strohostí. Královna je nejkrásnější při dvorních audiencích, při nichž je jí ročně představeno na 8000 dam. Při těch příležitostech má na hlavě diamantovou korunu, na šíji drahocenný perlový náhrdelník a sedí na trůně. Nejsouc dávno mladou a nikdy krásnou, zaistiňuje mnohé ženy kolem sebe. Má vznešené královské chování, jehož je posledním žijícím příkladem.. Její dvorní úbory jsou zhotoveny z nejbohatších látek bledých barev a jsou protkány zlatem a stříbrem. Nemají vzoru v žádném oděvu, nošeném na světě a jsou dokonalé. Její klenoty a šperky jsou nejkrásnější královskou pokladnicí, jež zbývá v Evropě. Má tři historické koruny — korunu královny Marie Modenské ze 17. století, posetou nádhernými démanty a perlami; dále menší korunu téže královny, ozdobenou démanty a perlami neobyčejné velikosti; a ze všeho nejkrásnější má královna vlastní korunovační korunu, obsahující dva ohromné diamanty zvané Africká hvězda a Koh-i-noor, který je nejproslulejšírn démantem světa. Její sbírka perel obsahuje náhrdelník, který Marie Skotská koupila z Francie a za nějž po její smrti královna Alžběta zaplatila 3000 liber. Královna nosí s oblibou sobolí kožichy, které jí věnoval poslední ruský car. Přes svoje královské klenoty a roucha král i královna jsou moderní, svědomití, vytrvale pracující a vzájemně na sebe spolehnutí lidé, v jejichž manželství se nikdy nevyskytl nejmenší skandál, kteří vychovali velkou rodinu s obvyklými nadějemi a zklamáními, kteří vytrvale pracovali 25 let, sloužíce koruně, kterou občas nosí a kteří teď stárnou spolu v plném světle a přízni národa.

Žádné komentáře: