středa 6. června 2012

Český venkov před 150 lety-Paměti sedláka Josefa Dlaska

Dlaskův statek můžete ještě dnes navštívit, a podívat se jak se zde dříve žilo.

Zajímavý doklad o životě českého venkova v polovině XIX. stol. poskytují „Paměti sedláka Josefa Dlaska". Josef Dlask, sedlák v Dolánkách u Turnova, patřil k uvědomělým selským písmákům, kteří pečlivě zaznamenávali události ve svém okolí. Sám Josef Pekař si jeho zápisků velmi vážil a napsal o nich studii, jež je zařazena do melantrišského vydání této vzácné literární památky. Téměř jako pohádka zní jeho líčení starosvětského života na Dlaskově statku: „O posvícení přijíždívaly dva kočáry. V jednom byl pan hrabě, v druhém paní hraběnka. Po prostém, ale čistě upraveném obědě pohovořila si paní hraběnka  s paní rychtářkou ve vedlejší světničce, pan hrabě posadil se k pianu, hrál a zpíval; nejraději zpíval nábožnou píseň „Anděle boží, strážce můj!" Potom vyzval paní hraběnku k tanci, sám spustil na klavíru „Minet" a rychtář otáčel se s paní hraběnkou po světnici. Pak se úlohy vyměnily. Rychtář zasedl ke klavíru, hrál a pan hrabě vznášel se po pokoji s rychtářkou. K večeru přijely kočáry, paní rychtářka svázala paní hraběnce do uzličku výslužku, pohostila lokaje a milostivá vrchnost odjížděla z doláneckého posvícení." Takový idylický obrázek poskytují tyto velmi zajímavé a upřímné zápisky selského písmáka častěji.

Žádné komentáře: