středa 6. června 2012

Milost Friedricha Velikého


Proslulý filosof ze Sanssouci, slavný pruský král Friedrich II. Veliký byl v mládí odsouzen svým otcem k smrti pro neuposlechnutí rozkazu a dlouhá léta vězněn. Snad to bylo důvodem, že i v letech své slavné vlády se zajímal o stav pruských věznic a často se o něm osobně přesvědčoval. Při jedné takové inspekci ve Spandau se vyptával každého vězně na jeho případ. Všichni mu vysvětlovali, že jsou odsouzeni nevinně. Jen jeden jediný se klidně přiznal: „Já jsem opravdu zlý člověk, horší než všichni druzí zde!" Friedrich Veliký, jenž každému ze svých poddaných důvěrně onikal, řekl stručně: „Tak co tu vlastně chce? Hleděl se odtud pakovat! Jeden darebák mezi tolika hodnými a nevinnými lidmi!" A žalářník dostal rozkaz, aby jediného pravdomluvného trestance propustil.

Žádné komentáře: