středa 9. května 2012

Autoškola v Paříži v roce 1901

Motorové vozy razí si čím dál, tím více cestu, jsou to jmenovité Francie a Anglie kde se dopravních těchto prostředků nejvíce  nalezá. Praktické jich upotřebení stoupá tím více, čím spíše lze jednotlivce seznámiti s pohodlím těchto vozů, s jich říditelností a konečně s jich lácí. V posledních dnech na mnoha místech uspořádané závody těchto motorových vozů ukázaly veliký pokrok v ohledu tomto učiněný v každém směru. Na vyobrazení našem spatřiti lze jízdeckou školu pro konduktéry Pařížské společnosti motorových vozů. Na cestě, kterou tento „vůz bez koně" jeti musí, rozestaveny jsou rozličné předměty, kterým moderní tento vůz musí vyhnouti. Tím nabývají konduktérové veliké zkušenosti v řízení a spravování sobě svěřených vozů.

Žádné komentáře: