čtvrtek 10. května 2012

Strašidelný dům „U zlaté studně"

 V Praze I. v Karlově ul. stojí zajímavý a zvláštní dům zvaný „U zlaté studně". Tento dům podivuhodného půdorysu má do ul. Seminářské kryté pavlače na konsolách a vypouklý arkýř. Pro svou výzdobu náleží dům k nejmalebnějším v Praze. Roku 1354 měl dům v majetku nožiř Václav z Muldorfu. Zde za Rudolfa bydlil papežský nuncius Spinelli. Ke konci 18. stol. měl tu knihkupectví Diesbach. Před mnoha lety v domě strašilo, objevovaly se tam dvě bezhlavé osoby, rytíř a paní. Strašidla se zjevovala až do konce předminulého století, když byla vysvobozena. Žil, tam tehdy cukrář, který jednou pozdě v noci před svátky, ve své dílně za krámem vyráběl pěkné figurky. Vtom na krám někdo zabušil o cukrář se šel podívat, kdo u něho co hledá v tak pozdní noci. Otevřel a spatřil pána s paní, oba byli velice bledí. „Přišli jsme si něco koupit," řekli mu, a když je uvedl dále, vybrali si dvě figurky a štědře mu zaplatili,víc než žádal. Při tom mu prozradili, že oni to jsou, kteří chodívají po tomto domě strašit a on že jest určen k tomu, aby je vysvobodil. Vypravovali mu, že pocházejí ze Španělska a kdysi byli v tomto domě od lakotného hostitele zavražděni. Hostitel jim hlavy uřízl a hodil do Vltavy, těla pak pochoval ve sklepě. A od toho dne neměli v hrobě pokoje. „A jak bych vás vysvobodil?" ptal se ochotný cukrář. I pověděli mu, kolik mší svatých a kde má za ně dáti sloužit a jaké skutky milosrdné vykonat. Když jim vše slíbil, dali mu hodně peněz, které se staly základem jeho bohatství, neboť zařídil vše podle jejich přání. A od té chvíle v domě strašit přestalo. Znamenitý cukrář tu vskutku podle kronik žil r. 1815.

Žádné komentáře: